Лариса Карповна, 79090087025, solomennikova@cnkazna.ru